Metodyka

 

Nauczanie w naszej szkole oparte jest głównie na metodzie komunikatywnej, co oznacza,
że kładziemy szczególny nacisk na rozwijanie umiejętności swobodnego posługiwania się wybranym językiem obcym w różnych sytuacjach życiowych

.
Nieustannie staramy się stworzyć naszym uczniom jak najlepsze warunki do nauki i wyposażyć
ich w najefektywniejsze materiały, chociaż wiemy, że tylko połączone starania nauczyciela i ucznia przynoszą szybko wymienne efekty.


Przeciętnie na naukę w klasie uczniowie przeznaczają zaledwie od 2 do 3 godzin tygodniowo, aby przyśpieszyć proces nauki i wydłużyć jej tydzień na każdych zajęciach zadawana jest praca domowa.
Wszystkie zajęcia, również te na najniższym stopniu znajomości językowej, prowadzone są w języku obcym. Już od samego początku skłaniamy naszych uczniów do używania danego języka.


Szkoła zapewnia obszerny zbiór materiałów dydaktycznych, pomocy naukowych co pozwala wzbogacić lekcje o piosenki, filmy, czy dodatkowe ćwiczenia. Zawsze staramy się żeby lekcje były tak skuteczne jak i ciekawe.


Lekcje prowadzone są w oparciu o podręczniki uznanych wydawnictw tj. Longman, Oxford, Cambridge oraz Macmillan. One stanowią podstawę kursu, jednakże każda lekcja wzbogacana jest ćwiczeniami
i materiałami dodatkowymi.


Prowadzący szkołę regularnie sprawdzają nauczycieli pod kątem skuteczności i prawidłowości realizacji programu podczas hospitacji i oraz na bieżąco podczas codziennych przygotowań do lekcji.

 

10 years of preparing students for Cambridge exams and we can state we have had 100% pass rates, 2 years preparing for the Polish Matura and again 100% pass.

 

 

Wszyscy nasi uczniowie zdają egzamin maturalny na poziomie 90% i wyżej.

Aktualności