Kursy

 


Wyróżniamy 6 głównych grup wiekowych , dzielące się na różne podgrupy:


• Dzieci młodsze (zajęcia 2 razy w tygodniu po 60 min)
B1 (4-5 lat), B2 (5-6 lat), C1 (6-7 lat), C2 (7-8 lat)


• Dzieci starsze (zajęcia 2 razy w tygodniu po 60 min)
K1, K2, K3 (9-10 lat); T1, T2, T3 ( 11-12 lat)

• Gimnazjaliści (zajęcia 2 razy w tygodniu po 90 min)
G1, G2, G3 (13-15 lat)

• Maturzyści (zajęcia 2 razy w tygodniu po 90 min)
Poziom podstawowy i rozszerzony

• Młodzież i Dorośli (zajęcia 2 razy w tygodniu po 90 min)
A1, A2, A3, A4, A5

• Egzaminacyjne (zajęcia 2 razy w tygodniu po 90 min)
FCE1, FCE2, CAE, CPE, BEC

    Courses for companies and Institutions

 

 

              Wszyscy nasi uczniowie zdają egzamin maturalny na poziomie 90% i wyżej

 

Aktualności