Kursy dla firm i instytucji

English for Special Purposes

Program English for Special Purposes proponowany przez English House pobudza zainteresowania pracowników i odpowiada potrzebom firmy.

Treść każdego programu opiera się na analizie potrzeb uczestników kursu przeprowadzonej przed rozpoczęciem kursu, co zapewnia, że program odpowiada potrzebom Klienta i maksymalizuje korzyści dla każdego uczestnika.

Sposób prowadzenia nauki jest elestyczny, dostosowany do potrzeb Klienta. Zajęcia mogą się odbywać indywidualnie lub w grupach, mogą także być organizowane w siedzibie English House albo w siedzibie Klienta.

Programy zajęć mogą koncentrować się na określonym zawodzie lub grupie zawodów, a także na określonej gałęzi przemysłu. Na przykład:

Programy zawodowe

 • English for Executives
 • English for Managers
 • English for P.A.s
 • English for Receptionists
 • English for Salesmen
 • English for Lawyers

Programy przemysłowe

 • English for Banking
 • English for Computer Science
 • English for the Hotel Industry
 • English for Telecommunications
 • English for Marketing

Oczywiście, w celu jak najlepszego spełnienia oczekiwań Klienta English House opracowuje także inne programy.

W programach nauczania znajdują się wszystkie zagadnienia i umiejętności, mogące zainteresować Klienta. Na przykład:

Umiejętności

 • Prezentacje
 • Social English
 • Telefonowanie
 • Prowadzenie spotkań
 • Negocjowanie
 • Prowadzenie korespondencji
 • Pisanie raportów i notatek służbowych

Zagadnienia

 • Lokalne sprawy gospodarcze
 • Świadomość różnic kulturowych w biznesie
 • Finanse
 • Marketing
 • Zarządzanie
 • Import i eksport
 • Unia Europejska

Wszystkie programy zawierają właściwe elementy językowe:

Zagadnienia językowe

 • Gramatyka
 • Słownictwo
 • Funkcje języka
 • Wymowa
 • Struktura tekstu

Umiejętności

 • Mówienie (rozszerzone)
 • Słuchanie (rozszerzone)
 • Czytanie (rozszerzone)
 • Pisanie (rozszerzone)
 • Prowadzenie rozmowy

Umiejętności pomocnicze

 • Intonacja
 • Słowotwórstwo
 • Styl i rejestr
 • Związki frazeologiczne
 • Umiejętność uczenia się

Tygodniowa Ilość godzin lekcyjnych DLA FIRM ustalana jest indywidualnie podczas spotkania z przedstawicielem ENGLISH HOUSE.


Aktualności